Kandydantka #19

oddanych głosów: 1277

Alena Tiapkova

Rosja

Prowadzę aktywne życie. Jestem ambasadorką fundacji The Angel of Hope. Fundacja pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Biorę udział w przedstawieniach teatralnych na festiwalach dobroczynnych i innych eventach. Jestem członkiem Rady Młodzieży, która jest połączona z administracją mojego rodzinnego miasta. Organizujemy rożne wydarzenia dla mieszkańców a także udoskonalamy infrastrukturę miasta. Mój udział w Radzie jest oznaką tego, że nie należy zapominać o osobach z niepełnosprawnościami, że możemy być aktywni, ukierunkowani i użyteczni dla społeczeństwa. Uczestniczyłam jako modelka w integracyjnym pokazie mody Moscow Fashion Week, organizowanym przez firmę Open World. Uprawiam sport na równi ze zdrowymi osobami. Staram się ćwiczyć na symulatorach treningu jak i na dostosowanym sprzęcie dla osób z niepełnosprawnościami. Brałam udział w krajowym konkursie piękności i wygrałam tytuł I Vice Miss Niezależności 2016.