Regulamin głosowania

Regulamin głosowania na Miss Popularity Wheelchair World 2017 za pomocą PayPal.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
  1.1 Organizator –Fundacja Jedyna Taka, KRS 0000453750, NIP 8911623477, REGON 341406755, ul. Słowackiego 15/2 , 87-720 Ciechocinek
  1.2 Głosujący – podmiot, na który zarejestrowane jest konto PayPal .
  1.3 Usługa – głosowanie przez PayPal.
  1.4 Regulamin – niniejszy regulamin usługi z dnia 30.08.2017r.
 2. Głosowanie działa od dnia 06.09.2017r. – 06.10.2017r., przy czym dnia 04.10.2017r. zostanie wyłączony podgląd ilości głosów które zebrały kandydatki. Ogłoszenie zwyciężczyni nastąpi do dnia 07.10.2017r.
 3. Głosujący poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 2. Głosowanie –głosowanie przez PayPal ma za zadanie wyłonić Miss PopularityWheelchair World 2017.
 3. Aby oddać głos należy kliknąć w opcję Vote with PayPal. Koszt oddania głosu to 5 zł netto.
 4. Dochód z głosowania za pomocą PayPal będzie przeznaczony na organizację wyborów Miss Wheelchair World.
 5. Każdy głosujący może oddać jeden głos dziennie z jednego konta PayPal na każdą kandydatkę. W przypadku oddania kilku głosów na tą samą kandydatkę tego samego dnia operator naliczy opłatę za wszystkie głosy, ale system do głosowania uwzględni tylko 1 głos.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
 7. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Głosującego z usługi
 • problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 • korzystanie z usługi przez Głosujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od organizatora.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące usługi PayPal należy przesyłać za pomocą formularza https://www.paypal.com/pl/

Regulamin głosowania na MissPopularityWheelchair World 2017 za pomocą E-MAILA:

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
  1.1 Organizator –Fundacja Jedyna Taka, KRS 0000453750, NIP 8911623477, REGON 341406755, ul. Słowackiego 15/2 , 87-720 Ciechocinek
  1.2 Głosujący – podmiot, który korzysta z danej skrzynki e-mail.
  1.3 Usługa – głosowanie e-mail.
  1.4 Regulamin – niniejszy regulamin usługi z dnia 30.08.2017r.
 2. Głosowanie działa od dnia 06.09.2017r. – 06.10.2017r., przy czym dnia 04.10.2017r. zostanie wyłączony podgląd ilości głosów które zebrały kandydatki.Ogłoszenie zwyciężczyni nastąpi dnia 07.10.2017r.
 3. Głosujący poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Głosowanie za pomocą e-mail ma za zadanie wyłonić Miss Popularności, której zostanie przyznany tytuł komplementarny Miss Popularity Wheelchair World 2017.
3. Aby oddać głos należy kliknąć przycisk „Kliknij tu – głosuję” i podać swój adres e-mail, a następnie w otrzymanym mailu potwierdzić swój głos.
4. Każdy głosujący może oddać jeden głos dziennie na każdą kandydatkę.
5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
6. Każdy adres e-mail zostanie automatycznie dopisany do naszej bazy newslettera.
7. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Głosującego z usługi
– problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
– korzystanie z usługi przez Głosujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
– przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od organizatora.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać na adres: biuro@jedyna-taka.pl

Zasady głosowania

Głosować można za pośrednictwem bezpłatnego e-maila, jednak jeśli ktoś chciałby dodatkowo wesprzeć działalność Fundacji Jedyna Taka w zakresie stosowania nowych technologii i współpracy międzynarodowej przy aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, może skorzystać z płatnej usługi PayPal.

Głosujący za pośrednictwem jednego kanału może oddać tylko jeden głos dziennie na jedną kandydatkę (co oznacza maksymalnie 2 głosy za pośrednictwem dwóch kanałów głosowania na jedną osobę). Głosując e-mailowo należy podać swój adres e-mail i potwierdzić głos klikając link w otrzymanym mailu (należy zwrócić uwagę na ustawienia skrzynek e-mail, czy wiadomość z linkiem nie jest potraktowana jako SPAM).

Nagrody

I Nagrody rzeczowe.

 1. Organizator ufundował 25 nagród rzeczowych w postaci Albumu WARSAW ON AIR by Maciej Margasdo rozlosowania wśród uczestników głosowania.
 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.

– w losowaniu biorą udział wszystkie osoby, które oddadzą co najmniej jeden głos poprzez e-mail na dowolną kandydatkę.

II Losowanie nagród.

 1. Losowanie nagród odbędzie się 15.10.2017 r. Komputer wybierze losowo 25 e-maili, które brały udział w głosowaniu.
 2. Wszystkie adresy e-mail mają taką samą wagę w losowaniu (nie jest brana pod uwagę ilość oddanych głosów poprzez jeden e-mail).
 3. Na wylosowane adresy e-mail zostanie wysłany komunikat o wygranej i prośba o podanie danych potrzebnych do wysyłki nagrody.

III Warunki odbioru nagrody.

 1. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres, na koszt Organizatora, do dnia 25.10.2017r.

IV Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wylosowanych zwycięzców będą przetwarzane dla doraźnych celów: wysłania nagród i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania nagrody.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Podobne wpisy